bulideira
bulideira

ESTAS SON AS PRÓXIMAS ACTIVIDADES QUE BULIDEIRA VAI LEVAR A CABO:

• Actividade: Curso oficial de monitores de actividades de tempo libre.
• Lugar: Concello de Lugo
• Modalidade: Intensivo, en fins de semana.
• Prazas: 25 alumnos/as.
• Días: do 9 de MARZO ao 20 de MAIO de 2018. (ambos inclusive).
* Prezo 51,50 €.
* Información: Casa da Xuventude do Concello de Lugo. r/ Bal e Gay s/n. 982.297.444
Horario 10:00-14:00, 16:30-21:30 h.

bulideira
TRABALLAMOS EN TODA GALICIA

bulideira

QUEREMOS MELLORAR A SOCIEDADE DENDE O MUNDO DO OCIO E O TEMPO LIBRE

Entidade inscrita no Rexistro de entidades para impartir programas de formación en hixiene alimentaria con número 504/GA autorizada o 22-03-2013
A titularidade de BULIDEIRA, escola de tempo libre a ostenta a Asociación Sociocultural e Educativa BULE, de ámbito autonómico e inscrita no Rexistro Central de Asociacións da Xunta de Galicia co nº 2012/016304 o 5 de marzo de 2012.
bulideira  
etlbulideira@gmail.com
Tfno. 669 432 111
facebook