bulideira
bulideira

ESTAS SON AS PRÓXIMAS ACTIVIDADES QUE BULIDEIRA VAI LEVAR A CABO:

Actividade: Obradoiros lúdico-formativos sobre igualdade de xénero e violencia ás mulleres.
• Lugar:Concello de Ribadeo e Concello de Trabada (Lugo).
Durante este curso 2019/20, temos previsto realizar e impulsar diversas actividades lúdico-educativas de sensibilización en diferentes concellos e centros educativos sobre igualdade de xénero e violencia ás mulleres.

Marcelle Natureza – Outeiro de Rei (Lugo)
Actividade: Curso Oficial de monitores/as de actividades de tempo libre. Marcelle Natureza.
• Lugar: Marcelle Natureza – Outeiro de Rei (Lugo).
• Convoca: Empresa – Marcelle Natureza.
• Prazas: 25 mozos e mozas de 18 a 35 anos.
• Días: do 25 de xaneiro ao 29 de marzo de 2020.
• Horario: Fins de semana, tardes de 16 a 21 horas e mañás de 10 a 15 horas.
• Información: Ramón García 669432111.
• Inscripcións: berto@marcellenatureza.com.
• Prezo: 200 €

Ficha inscripción PDF

Ficha inscripción ODT

TRABALLAMOS EN TODA GALICIA

bulideira

QUEREMOS MELLORAR A SOCIEDADE DENDE O MUNDO DO OCIO E O TEMPO LIBRE

Entidade inscrita no Rexistro de entidades para impartir programas de formación en hixiene alimentaria con número 504/GA autorizada o 22-03-2013
A titularidade de BULIDEIRA, escola de tempo libre a ostenta a Asociación Sociocultural e Educativa BULE, de ámbito autonómico e inscrita no Rexistro Central de Asociacións da Xunta de Galicia co nº 2012/016304 o 5 de marzo de 2012.
bulideira  
etlbulideira@gmail.com
Tfno. 669 432 111
facebook