bulideira
bulideira

CURSOS DE FORMACIÓN

DIRECTOR/A DE CAMPOS DE TRABALLO

Duración:

50 horas teórico prácticas + 150 horas de prácticas

Lugares de impartición:

Principalmente nos municipios da provincia de Lugo aínda que tamén os realizamos no resto da comunidade galega.

Requisitos:

* Ganas de mellorar, colaborar e aprender.
* Estar en posesión do título de director de actividades de tempo libre.
* Ter experiencia como director dun equipo de animación de  alomenos un campamento de 15 días.

Destinatarios/as:

Directores de actividades de T.L., orientadores educativos, monitores de comedores, monitores de actividades extraescolares, animadores e técnicos de tempo libre e deportivos, educadores sociais,iIntegradores sociais, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, animadores socioculturais, mestre de primaria, monitores de ludotecas, monitores de discapacitados, membros de asociacións vinculadas a este eido, e en xeral, toda aquela persoa interesada neste tema.

Contidos:

- Características xerais que definen o campo de traballo como marco de relación e comunicación para os rapaces participantes.
- As administracións e as entidades organizadoras. Acordos de cooperación.
- Tipoloxías de campos de traballo e aprendizaxe:

 • Patrimonio arqueolóxico.
 • Arqueoloxía.
 • Protección da natureza.
 • Acción comunitaria.
 • Coñecementos sobre o pais ou comunidade.
 • Outros (técnicas específicas, agricultura, gandería e pesca).

- O traballo técnico. Horarios, recursos, material e ferramentas de traballo. Material específico.
- Persoal e tarefas.

 • Equipo de monitores (director, monitores, técnicos, cociña).
 • O equipo técnico.

- O aloxamento.
- Os participantes e as súas necesidades.

 • Funcionamiento diário, marco normativo de convivencia e práctico.
 • Actividades alternativas e complementarias.

- Seguro de accidentes e de responsabilidade civil.
- Criterios de selección das diferentes propostas:

 • Traballo adecuado ós rapaces e que lles sexa gratificante.
 • Interese que demostra a entidade que propón o campo de traballo. Quendas.
 • Existencia ou non dun proxecto global onde se inclua o campo.
 • Dispoñibilidade de infraestructuras adecuadas para o campo.
Coñeza os nosos cursos
·······················································
·······················································
TRABALLAMOS EN TODA GALICIA

bulideira

QUEREMOS MELLORAR A SOCIEDADE DENDE O MUNDO DO OCIO E O TEMPO LIBRE

Entidade inscrita no Rexistro de entidades para impartir programas de formación en hixiene alimentaria con número 504/GA autorizada o 22-03-2013
A titularidade de BULIDEIRA, escola de tempo libre a ostenta a Asociación Sociocultural e Educativa BULE, de ámbito autonómico e inscrita no Rexistro Central de Asociacións da Xunta de Galicia co nº 2012/016304 o 5 de marzo de 2012.
bulideira  
etlbulideira@gmail.com
Tfno. 669 432 111
facebook