bulideira
bulideira

CURSOS DE FORMACIÓN

MONITOR/A DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE

Duración:

200 horas teórico prácticas + 150 horas de prácticas

Lugares de impartición:

Principalmente nos municipios da provincia de Lugo aínda que tamén os realizamos no resto da comunidade galega.

Requisitos:

* Ganas de aprender e disfrutar.
* Ter 18 anos cumpridos.
* Estar en posesión, polo menos, dalgún dos seguintes títulos:
a) Graduado en educación secundaria, graduado escolar ou outro equivalente.
b) Técnico auxiliar en formación profesional ou outro equivalente.

Destinatarios/as:

Orientadores educativos, monitores de comedores, monitores de actividades extraescolares, animadores e técnicos de tempo libre e deportivos, educadores sociais,iIntegradores sociais, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, animadores socioculturais, mestre de primaria, monitores de ludotecas, monitores de discapacitados, membros de asociacións vinculadas a este eido, e en xeral, toda aquela persoa interesada neste tema.

Contidos:

1ª Parte: Área de psicosocioloxía                    (45 h.)
Psicoloxía evolutiva

 • Concepto e campos de aplicación da psicoloxía.
 • Psicoloxía evolutiva: estudio das características de cada etapa evolutiva
 • O proceso de socialización.

O grupo

 • O grupo. Tipoloxía e organización. Dinámica de grupos.
 • Roles dun grupo.
 • Características fundamentais dos grupos infantís e xuvenís.
 • Implicacións no traballo con grupos de nenos e adolescentes.
 • Liderado. Tipos de liderado.
 • Técnicas de dinámicas de grupos.
 • Técnicas de resolución de conflitos.
 • O traballo en equipo.

Socioloxía

 • Lecer e tempo libre: características, funcións e modalidades.
 • Dimensión no ámbito vital da persoa nas súas diferentes etapas evolutivas.
 • Aproximación ao estudio do medio social galego. O medio urbano. O medio rural. Características e posibilidades de actuación.
 • Educación no tempo libre e inserción na cultura galega.
 • Coñecementos culturais, xeográficos, folclóricos, socio-políticos e económicos de Galicia.
 • Importancia da prevención e asistencia primaria: intervención desde o tempo libre.

Educación e tempo libre + metodoloxía educativa

 • A educación no tempo libre.
 • Conceptos fundamentais da pedagoxía.
 • Necesidades educativas especiais no tempo libre.Bases do proxecto formativo. Principios educativos.
 • Educación en valores.
 • Metodoloxía e programación. Fases na elaboración do programa.
 • O xogo como instrumento didáctico na educación no tempo libre.
 • O educador de tempo libre: aspectos psicolóxicos, sociolóxicos e pedagóxicos.
 • A colaboración na escola.

2ª Parte: Área de animación. As técnicas.                    (65 h.)

 • A animación: concepto e uso da animación no tempo libre.
 • O xogo: tipoloxía de xogos.
 • Seráns e lumes de acampada.
 • Introducción ás técnicas de expresión e comunicación.
  • Expresión literaria. 5h.
  • Expresión musical.
  • Expresión dramática: corporal e oral.
  • Expresión plástica.
  • Medios audiovisuais.
  • Animación deportiva.

3ª Parte: Área de educación ambiental e natureza.   (35 h.)

 • Introducción á educación ambiental.
 • O concepto de medio e natureza.
 • Problemática e alternativas.
 • Medio e natureza en Galicia.
 • Bases para o estudio de itinerarios nos ecosistemas galegos, con especial atención aos propios dos itinerarios elexidos para o curso. Utilización didáctica deles.
 • Os itinerarios de interpretación ambiental na práctica.
 • Xogos de educación ambiental.
 • Técnicas de campismo e excursionismo.
 • A marcha.
 • Orientación: xogos de orientación.
 • Introducción á meteoroloxía.
 • Topografía e cartografía.
 • Técnicas de acampada.

4ª Parte: Área de educación para a saúde.                  (30 h.)

 • A hixiene e a sanidade nas actividades de tempo libre.
 • Aspectos sanitarios nas actividades de tempo libre.
 • Prevención das drogodependencias.
 • Socorrismo e primeiros auxilios.
 • Alimentación e nutrición.
 • Sexualidade.
 • Seguridade e hixiene.

5ª Parte: Área de organización e recursos.                  (25 h.)

 • Lexislación.
 • As  escolas e titulacións de tempo libre.
 • Responsabilidade civil do monitor: Seguros.
 • Asociacionismo Xuvenil:
 • Constitución e legalización  dunha asociación.
 • Estatutos.
 • Tipos de asociacións e rexistros.
 • Recusos e axudas.
 • Recursos e axudas públicas. Subvencións, convenios e protocolos: tipos e tramitación.
 • Recursos e axudas privadas.
 • Recursos socioculturais: patrimonio histórico-etnográfico,  artístico-folclórico.
 • Redes de información xuvenil.
 • Centros e puntos de información.
 • Revistas, boletíns e publicacións.
 • O informador xuvenil (característica e formación).         
Coñeza os nosos cursos
·······················································
bulideira  
etlbulideira@gmail.com
Tfno. 669 432 111
facebook