bulideira
bulideira

Consulte os Cursos e Actividades que imos realizar

bulideira

CURSO DE DIRECTORES/AS DE CAMPOS DE TRABALLO

• Actividade: Curso Oficial de Directores de Campos de Traballo.
• Lugar: Pendiente de determinar, posiblemente Vigo ou Lugo.
• Convoca e Imparte: Bulideira, Escola de Tempo Libre.
• Prazas: Máximo 25 persoas.
• Días: 25, 26, 27 e 28 de febreiro e 1 de marzo de 2017.
* Mais Información: etlbulideira@gmail.com ou no teléfono 669 432 111.

bulideira

¿QUE É BULIDEIRA?

 Bulideira escola de tempo libre xorde para dar resposta ás necesidades e demandas do ámbito do tempo libre, a animación sociocultural e a educación non formal na actualidade. As cada vez máis solicitadas actividades de lecer destinadas a diversos sectores da poboación, requiren a formación dun monitorado e persoal humano de calidade, profesionalizado, serio e preparado.

  Así mesmo, Bulideira escola de tempo libre aposta pola calidade nos seus servicios e actividades, buscando dinamizar a sociedade en xeral e as nosas institucións en particular,  propoñendo e levando a cabo proxectos de educación para o tempo de lecer así como de voluntariado, que suporán unha garantía para o benestar social así como tamén para a valoración e conservación do noso patrimonio natural, histórico, cultural, etnográfico, artístico e lingüístico.

 Bulideira escola de tempo libre ten dúas liñas de traballo: as accións formativas e actividades que a nosa escola programará en función das necesidades detectadas, e aquelas accións formativas e/ou proxectos que diversas entidades poidan demandar.

  Bulideira nace cunha dobre finalidade: servir de apoio ás diferentes administracións (Concellos, Deputacións e Xunta), centros educativos e asociacións á hora de ofertar e desenvolver actividades de animación sociocultural, tempo libre e complemento ó currículo; e por outra banda, dar a coñecer as grandes vantaxes e posibilidades das actividades que ten o campo do lecer e o tempo libre á poboación en xeral.

  En conclusión, Bulideira escola de tempo libre busca, co seu proxecto educativo, a mellora da calidade de vida das persoas e da sociedade en xeral, achegándolles un novo xeito de aprender e de empregar o seu tempo de lecer nun clima de respecto, diversión e cooperación.  

TRABALLAMOS EN TODA GALICIA

bulideira

QUEREMOS MELLORAR A SOCIEDADE DENDE O MUNDO DO OCIO E O TEMPO LIBRE

Entidade inscrita no Rexistro de entidades para impartir programas de formación en hixiene alimentaria con número 504/GA autorizada o 22-03-2013
A titularidade de BULIDEIRA, escola de tempo libre a ostenta a Asociación Sociocultural e Educativa BULE, de ámbito autonómico e inscrita no Rexistro Central de Asociacións da Xunta de Galicia co nº 2012/016304 o 5 de marzo de 2012.
bulideira
bulideira  
etlbulideira@gmail.com
Tfno. 669 432 111
facebook